e-Fatura için e-imza gerekli mi?
e fatura için e imza gerekli mi?

E-fatura kesebilmek için e-imza gerekli mi?

Firmaların elektronik fatura ve benzeri belgeleri kullanabilmeleri için mali mühür edinmeleri gerekmektedir. Bunun tek istisnası şahıs şirketleridir. Kendi şahıs şirketiniz varsa, bir fatura düzenlemek veya elektronik olarak dosyalamak için gerektiğinde elektronik imzanızı kullanabilirsiniz.